Od 1. 10. 2022 měníme náš stávající bonus za přivedení nového dárce. Cílem je motivovat a odměnit dárce a zároveň celý systém více zjednodušit.
Nově se tak dárci mohou těšit na odměnu ve výši až 600 Kč za přivedení nového dárce.
Po prvním odběru přivedeného dárce doporučující dárce získá 200 Kč a pokud přivedený dárce přijde darovat celkem třikrát, doporučující dárce dostane dalších 400 Kč po třetím odběru přivedeného dárce.
Jedinou podmínkou pro získání těchto 400 Kč je, aby přivedený dárce stihl třetí odběr do 12 měsíců od toho prvního.

Nový bonus za přivedení nového dárce nahrazuje stávající bonus až 500 Kč, který končí 30. 9. 2022.
Zároveň však zavádíme přechodné období do konce letošního roku, během kterého mohou dárci tento bonus dočerpat získáním 100 Kč po každém odběru jimi přivedeného dárce až do výše celkových 500 Kč.
Pokud tedy již dárci přivedli nového dárce nebo ho ještě přivedou před 1. 10. 2022 a tento dárce daruje do 31. 12. 2022, o bonus nepřijdou a mohou jej do konce letošního roku dočerpat.
Od 1. 1. 2023 pak už bude platný pouze nový bonus ve výši až 600 Kč a nebude již možné čerpat bonus za nové dárce přivedené do 30. 9. 2022.

Do 31. 12. 2022 si také mohou všichni dárci vyzvednout své odměny ze stávajícího bonusu (s výjimkou Sodexo poukázek, jak je uvedeno níže) za přivedení dárce, pokud tak dosud neučinili.
Od 1. 1. 2023 už nebude možné zpětně vyzvednout starší odměny.

Spolu se zjednodušením celého systému dojde od 1. 10. 2022 také ke zrušení Sodexo poukázky v hodnotě 300 Kč, která fungovala jako bonus za přivedení dvou dárců.

Výše uvedená pravidla jsou veřejným příslibem odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost sanaplasma s.r.o. si vyhrazuje právo tento příslib kdykoli odvolat nebo změnit.