©2020 Všechna práva vyhrazena sanaplasma s.r.o.
Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27616959
vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 57776

*Tato náhrada je závazně stanovena ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.