Ve středu 3. dubna se uskutečnil Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii v Hradci Králové.
Akce, jejíž kořeny sahají až do roku 2010, má za cíl ukázat studentům, jaké jsou možnosti uplatnění napříč českým a evropským pracovním trhem.

Na akci nechyběli ani zástupci BioLife – naši kolegové z hradeckého centra, kteří studentům představili kariérní možnosti v naší společnosti a zároveň jim přiblížili, jak velký význam dárcovství plazmy má.