Hlavním cílem je zvýšit povědomí o této problematice a podpořit ty, kteří některým z nich trpí.
Za vzácné onemocnění jsou označovány ty nemoci, které se vyskytují u méně než 5 lidí z deseti tisíc.
I když by se tak mohlo zdát, že se jedná pouze o drobný problém, není tomu tak.
V současné době totiž známe více než 6 000 takových onemocnění, což je obrovské číslo, a s některým z nich se tak potýká 1 člověk z 20.
Účinná léčba je přitom známá jen pro několik desítek z těchto onemocnění. Přesto ale může každý z nás podat pomocnou ruku.
Pro léčbu některých onemocnění je totiž důležitá krevní plasma a dobrovolným dárcovstvím tak můžeme přispět v boji proti těmto onemocněním a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.