Kolegy z našeho centra ve Zlíně mohli nedávno osobně potkat také návštěvníci veletrhu iKariéra, který se uskutečnil ve středu 5. dubna v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Našim cílem bylo seznámit studenty a absolventy nejen s aktuálními kariérními možnostmi v sanaplasmě, ale i s možnostmi uplatnění v našem odvětví celkově.
Zároveň jsme se také zaměřili na osvětu a na zvyšování povědomí o tom, proč má darování plasmy takový význam.

Odnášíme si velmi pozitivní pocity ze shledání se studenty i z diskuzí a postřehů, které k tématu měli.