Naši kolegové ze zlínského centra sanaplasma se zúčastnili studentského veletrhu iKariéra, který se uskutečnil 6. dubna na UTB Zlín. Veletrh je perfektní příležitostí pro setkání zaměstnavatelů v regionu se studenty napříč fakultami univerzity. V sanaplasmě se dlouhodobě zaměřujeme na rozvoj našich center a týmů a přinášíme zajímavé nabídky pro mladé absolventy, a proto jsme se rozhodli do veletrhu zapojit. Studentům jsme tak mohli představit naši společnost, seznámit je s dlouhodobými cíli a vizemi a informovat je o možnostech uplatnění v sanaplasmě, kde mají příležitost získávat cenné zkušenosti a rozvíjetse za podpory zkušených profesionálů v oboru. Věříme, že se nám podařilo předat nejen všechny potřebné informace, ale přenést s sebou na veletrh i příjemnou a přátelskou atmosféru, na které si zakládáme a která v našich centrech panuje. Máme radost, že se náš stánek těšil velkému zájmu ze strany studentů a už teď se těšíme na nové kolegy.