Naši kolegové ze zlínského centra se zúčastnili letošního ročníku Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra na UTB ve Zlíně.
V pořadí už 30. ročník se uskutečnil 3. dubna a přinesl možnost setkat se se studenty i akademickými pracovníky.

Naším cílem bylo studenty seznámit s oblastí darování plazmy a s tím, jaké má dobrovolné dárcovství velký význam.
Současně jsme jim chtěli ale představit také možnosti uplatnění u nás v BioLife.

Studenti se mohli našich kolegů zeptat na vše, co je zajímá, a zároveň jsme pro ně připravili i zábavnou soutěž o ceny.
Máme velkou radost, že o téma darování plazmy projevili takový zájem.